Acord de colaborare încheiat între INIS al SIS și INJ

     Astăzi, 11 octombrie 2021, Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” al SIS și Institutul Naţional al Justiţiei și-au consolidat colaborarea științifico-practică.
     Vitalie Sîli, rectorul INIS, și Diana Scobioală, directorul INJ, au semnat un acord privind cooperarea interinstituționala în vederea eficientizării formării profesionale prin susținerea unor module comune de instruire inițială și continuă, compatibile cu cerințele dezvoltării unei resurse umane competente și profesioniste.
     În baza acordului, părțile vor intensifica schimburile de experiență și cunoștințe prin diseminarea bunelor practici, precum și alte forme considerate utile și eficiente în realizarea obiectivelor propuse. La fel, instituțiile vor coopera cu privire la metodologiile de aplicare a cunoștințelor de natură practică.