Activități

     Institutul Național de Informaţii şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” (INIS) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea nr. 753/23.12.1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Legea nr. 170/19.07.2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate, Hotărârea Guvernului nr. 1192/10.09.2002 cu privire la crearea INIS, alte acte normative naționale și instituționale.
     INIS „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” al SIS al Republicii Moldova este un centru instituțional unic de pregătire profesională a ofițerilor de informații în domeniul securității naționale. Baza realizării obiectivelor o prezintă planurile de studii aprobate anual de către directorul SIS, ce asigură durabilitatea procesului de pregătire și ajustarea la necesitățile subunităților Serviciului. INIS are capacitatea de a dezvolta abilitățile individuale și de a forma deprinderile practice ale audienților, precum și de a promova calitatea în procesul de predare-învățare, flexibilitatea și receptivitatea la particularitățile activităţii instituției.
     Institutul se află într-un continuu proces de dezvoltare a potenţialului său, adaptând programele de studii la cerinţele actuale în domeniul asigurării securităţii naţionale. Astfel, instituția este un participant activ în instruirea, perfecționarea și recalificarea angajaților SIS și contribuie major la sporirea capacităților acestora de a face față în exercitarea atribuților profesionale.
     INIS „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” este ghidat de valori instituționale care sunt parte indispensabilă și caracteristică a activităţii sale:
- asigurarea calității în predare, cercetare și educație;
- oferirea programelor inovative și interdisciplinare destinate să satisfacă un spectru cât mai larg de cerințe înaintate față de ofițerii SIS;
- pregătirea, perfecționarea și recalificarea specialiștilor de înaltă competență profesională, în corespundere cu necesitățile SIS;
- promovarea activității didactice și de cercetare în spiritul valorilor democrației, normelor morale și deschiderii spre implementarea celor mai performante metode de predare și de investigare științifică;
- asigurarea ofițerului de informații și securitate cu oportunități de a se dezvolta în plan intelectual, cultural și moral;
- promovarea integrității instituționale și a eticii corporative;
- prevenirea manifestărilor de intoleranță.
     Având ca obiectiv prioritar pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul securității naționale, INIS cooperează atât cu specialiști consacrați din cadrul Serviciului, cât și cu formatori notorii din țară.