Conducerea

 

Stimaţi vizitatori ai site-ului!

 


Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” (INIS) este o instituţie specială de învăţământ din Republica Moldova, cu viziuni şi abordări progresiste pe dimensiunea pregătirii şi perfecționării specialiştilor în domeniul asigurării securităţii naționale, realizării activităţii informative, contrainformative şi celei speciale de investigaţii. Absolvenţii INIS îşi continuă cariera atât în cadrul SIS, cât şi în alte organe ale sistemului naţional de securitate. Institutul a fost fondat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1192 din 10 septembrie 2002 prin reorganizarea Centrului de instruire a cadrelor.

 

Transmiterea de valori etice și comportamentale necesare activității instituționale are loc în baza respectării necondiționate a principiului legalității, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și a normelor deontologice ale ofițerului de informații în îndeplinirea misiunilor și responsabilităților asumate. Strategia educaţională a INIS este continuu adaptată la realităţile secolului XXI – secolul informaţiei, al schimbărilor vertiginoase şi profunde ale sistemelor de organizare a vieţii sociale.

 

Suntem convinşi că viitorul ţării aparţine unor personalităţi multilateral dezvoltate, cu un spirit înalt al patriotismului, apte să gestioneze riscuri, să adopte decizii strategice pe probleme de prevenire, neutralizare şi contracarare a provocărilor şi ameninţărilor de securitate, capabili să protejeze valorile democratice şi interesele naţionale ale ţării şi cetăţeanului. Gândirea critică, libertatea exprimării, capacitatea de reacţie promptă, calităţi analitice esențiale sunt unele din competenţele puternic apreciate şi valorificate la INIS. Studenţii noştri încheie ciclul de instruire şi cel de profesionalizare cu o cunoaştere profundă a domeniului de activitate şi/sau a dimensiunii de interes.

 

Cercetarea, studierea, identificarea soluţiilor optime reprezintă şi ele un compartiment important din activitatea Institutului. Respectiv, ne-am propus crearea unui mediu intelectual propice, unde atât cadrele didactice, cât şi studenţii, şi practicienii din sectorul de securitate să dispună de posibilitatea realizării unor cercetări de calitate, fezabile şi cu aplicabilitate practică.

 

Fiind o comunitate nu prea mare, suntem motivaţi şi determinaţi să excelăm în dezvoltarea unui mediu competitiv de formare profesională, de ascensiune academică şi de promovare a culturii de securitate prin implementarea unui şir de proiecte novatoare menite să aprofundeze parteneriatul cu societatea civilă, mediul ştiinţific şi academic naţional. De asemenea, ne propunem să contribuim la educarea unei noi mentalităţi de securitate, cu înţelegerea de către cetăţeni a rolului deosebit pe care îl are un serviciu special în procesul guvernării democratice a statului.

 

Cu un corp profesoral competent, dotări și spații moderne, deschidere spre conlucrare, asigurăm transferul celor mai bune practici şi experienţe către noile generaţii de ofiţeri, care urmează să asigure securitatea naţională.

 

Invităm pe toţi cei care doresc să cunoască noi oportunităţi, să realizeze performanţe şi să devină parte a unui mediu puternic motivaţional, să descopere noi dimensiuni prin accesarea site-ului nostru.

 

 

Rector al Institutului Național de Informații
și Securitate ”Bogdan, Întemeietorul Moldovei”,
doctor în drept, conferențiar universitar