Misiune, viziuni, valori

Misiunea

Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate ”Bogdan, Întemeietorul Moldovei” este de a contribui la formarea profesională iniţială şi continuă a ofiţerilor de informaţii ai SIS RM, de a asigura instruirea primară şi continuă în domeniul activităţii speciale de investigaţii a angajaţilor altor instituţii de stat cu atribuţii în domeniul asigurării securităţii naţionale, cât și instruirea persoanelor din cadrul autorităţilor publice şi a altor persoane juridice responsabile de protecţia informaţiei atribuite la secret de stat. De asemenea, INIS manifestă o preocupare continuă pentru realizarea cercetărilor și studiilor în domeniul securității.

 

Viziunea

Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate ”Bogdan, Întemeietorul Moldovei” este o instituție ce tinde continuu spre performanță în domeniul educației, instruirii și al cercetării, orientându-se spre calitate, modernizare și conlucrare în limitele competenței cu mediul științific, societatea civilă și alți subiecți instituționali.

 

Valorile

Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate ”Bogdan, Întemeietorul Moldovei” sunt cele asumate de Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova: Patriotism, Profesionalism, Legalitate, Devotament, Credibilitate și Tradiție, îmbinând armonios cu principiile de etică și moralitate, spiritul de integritate și responsabilitate.