Serviciul de Informații și Securitate va sta de vorbă cu studenții

Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova a lansat o nouă platformă de dialog la nivel naţional între autorităţile statale abilitate cu competenţe în domeniul securităţii şi societatea, potrivit unui comunicat al SIS.
Colaborarea, pe care şi-o propune Serviciul de Informaţii şi Securitate, va genera o cunoaştere mai bună de către cetăţeni, în special generaţia tânără, a domeniului şi a mediului de securitate, precum şi a necesităţilor naţionale de securitate.
Proiectul are menirea de a impulsiona relaţiile de colaborare cu impact informativ, educațional şi de colaborare între Serviciul de Informaţii şi Securitate,  prin intermediul Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” cu instituţiile superioare de învăţământ şi reprezentanţii societăţii civile. Dialogul se va axa pe aspecte importante ale securităţii naţionale, reieşind din noile riscuri şi ameninţări, ceea ce ar condiţiona transformarea cetăţeanului dintr-un subiect pasiv, consumator de securitate, în unul activ, care ar contribui la asigurarea securităţii naţionale.
În cadrul platformei de dialog, Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate va organiza ore de curs cu tematica „Rolul serviciului special în asigurarea securităţi umane, societale şi a statului la etapa actuală”, unde în calitate de vorbitori vor fi nu doar ofiţerii de informaţii, ci şi reprezentanţi ai societăţii civile, experţi în domeniul asigurării securităţii naţionale.
Un alt obiectiv al proiectului vizează implicarea cât mai activă a tinerilor, dezvoltarea spiritului civic, promovarea culturii de securitate şi rolul important al acestora în asigurarea securităţii naţionale.
Primii beneficiarii ai proiectului au fost studenţii Universităţii Tehnice a Moldovei (UTM), care, la 6 februarie curent, au vizitat  unica instituţie de învăţământ superior din ţară, care pregăteşte ofiţeri de informaţii, Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei”.
Studenţii au avut posibilitatea să se informeze cu privire la oferta educaţională a Institutului şi să se familiarizeze cu rigorile şi valorile unui serviciu special. Ei au dialogat cu colectivul profesoral-didactic, au vizitat spaţiile în care sunt pregătiţi viitorii ofiţeri de informaţii şi au aflat lucruri inedite despre semnificaţiile, deseori ascunse, dar şi stereotipurile acestei profesii.