Publicatii

        Această lucrare întrunește comunicările extinse ale participanților la Conferința științifico-practică națională „Mandatul de securitate: probleme actuale de interpretare, legislaţie şi practică”, organizată de Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova la 8 septembrie 2020. Volumul constituie rezultatul unei colaborări interinstituționale. Autorii au abordat diferite probleme ale mandatului de securitate, securității naționale, securității internaționale și juridice, inclusiv prin prisma interdisciplinară. Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” nu subscrie și nu poartă răspundere pentru ideile, opiniile și concluziile prezentate de autori în această publicație. Materialele sunt publicate în redacția autorilor.

         Conferinţa ştiinţifico-practică națională este organizată de Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. Evenimentul reunește eforturile mediului academic și științific, reprezentanţilor organelor de securitate ale statului și funcţionarilor de stat din Republica Moldova.În rezultatul unei colaborări interinstituționale, peste 50 de experți în diferite domenii  ale  securității  au  prezentat comunicările  extinse  pe  probleme  ale mandatului de securitate, securității naționale, securității internaționale și juridice, inclusiv prin prisma interdisciplinară.

Download fișier:

Lucrarea conține rapoartele a 15 experți naționali și internaționali, precum și concluziile și recomandările participanților la dezbateri din șase state (Moldova, România, Olanda, Polonia, Georgia, Armenia) printre care membrii comunității academice și științifice de la Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative și Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării ale Universității de Stat din Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”, Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România, Universitatea Internațională Caucaziană din Georgia.

 

Download fișier:

Lucrarea este realizată de un colectiv de autori, constituit din cadre ale INIS, ofiţeri operativi ai SIS, titulari ai altor instituţii de învăţămînt superior din RM. În prezenta monografie este întreprinsă o cercetare complexă a fenomenului terorist, a infracţiunilor conexe terorismului şi a unor infracţiuni cu caracter de terorizare, precum şi aspectelor de drept comparat în domeniul contracarării terorismului.

 

Monografia este recomandată spre publicare de Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate şi Senatul Universităţii de Studii Europene din Moldova şi poate fi găsită  la Biblioteca Naţională, Biblioteca Publică de Drept, Biblioteca Universităţii de Stat din Moldova.

 

Download fișier: