Publicatii

 

Terorism aerian

Download fișier:

 

 

Terorismul și unele particularități de contracarare a acestuia

 

 

 

 

 

Comentariu - Legea cu privire la combatirea terorismului nr. 539-XV din 12.10.2001

 

 

 

 

 

Finanțarea terorismului: aspecte privind particularitățile contracarării

 

 

Recidiva infracțională: aspecte juridico-penale și criminologice

 

 

Această lucrare întrunește comunicările extinse ale participanților la Conferința științifico-practică națională „Mandatul de securitate: probleme actuale de interpretare, legislaţie şi practică”, organizată de Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova la 8 septembrie 2020. Volumul constituie rezultatul unei colaborări interinstituționale. Autorii au abordat diferite probleme ale mandatului de securitate, securității naționale, securității internaționale și juridice, inclusiv prin prisma interdisciplinară. Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” nu subscrie și nu poartă răspundere pentru ideile, opiniile și concluziile prezentate de autori în această publicație. Materialele sunt publicate în redacția autorilor.

Conferinţa ştiinţifico-practică națională este organizată de Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. Evenimentul reunește eforturile mediului academic și științific, reprezentanţilor organelor de securitate ale statului și funcţionarilor de stat din Republica Moldova.În rezultatul unei colaborări interinstituționale, peste 50 de experți în diferite domenii  ale  securității  au  prezentat comunicările  extinse  pe  probleme  ale mandatului de securitate, securității naționale, securității internaționale și juridice, inclusiv prin prisma interdisciplinară.

Download fișier:

Lucrarea conține rapoartele a 15 experți naționali și internaționali, precum și concluziile și recomandările participanților la dezbateri din șase state (Moldova, România, Olanda, Polonia, Georgia, Armenia) printre care membrii comunității academice și științifice de la Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative și Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării ale Universității de Stat din Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”, Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România, Universitatea Internațională Caucaziană din Georgia.

 

Download fișier: