Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe

„Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe” a fost genericul unui eveniment organizat la 14 mai curent de către Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
 
Conferinţa ştiinţifico-practică națională a fost realizată în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” și Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport.
 
Reuniunea a avut drept scop integrarea eforturilor instituțiilor superioare de învățământ din țară, care dispun de programe de studii în domeniul securității, în vederea elaborării unui produs științific comun, realizat de către masteranzi și corpul profesoral titular de discipline de securitate.
 
Conferinţa a oferit o platformă de discuție pentru mai mult de 70 de invitați printre care cercetători, savanți, masteranzi și experți care și-au prezentat comunicările extinse pe probleme de securitate naţională a Republicii Moldova, precum și a contribuit la stabilirea de noi relații ce vor permite inițierea unor proiecte comune de colaborare, precum și susținerea și promovarea culturii de securitate.
 
Participanții și-au axat cercetările pe un spectru larg de tematici, care au fost grupate în următoarele blocuri: abordarea multilaterală a securității naționale; dimensiunile securității naționale a Republicii Moldova: politică, economică, socială, umană, ecologică; securitatea națională a Republicii Moldova în contextul securității internaționale, precum și parametrii securității naționale a Republicii Moldova.
 
Actualitatea forului științific a fost remarcată de către reprezentanții instituțiilor superioare de învățământ partenere, fiind specificată necesitatea dezvoltării segmentului de securitate națională, dar și a diversificării și aprofundării studiilor consacrate diverselor aspecte ale procesului de asigurare a securității naționale și a fenomenelor inerente acesteia, în vederea identificării unor soluții optime și viabile de atingere a obiectivelor și de îndeplinire eficientă a sarcinilor de către organele securității statului.
 
Materialele Conferinței științifico-practice naționale „Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe” vor servi drept suport metodico-didactic pentru cercetători, studenți și masteranzii, interesați de acest subiect, dar și pentru practicienii implicați în activitatea de asigurare a securității națională, având și o semnificație teoretico-aplicativă inedită prin cercul larg de subiecte abordate și calitatea studiilor efectuate.
Sursa: sis.md
Tipul: 
Comunicat